Uniekids biedt een thuis aan kinderen die vanwege verschillende redenen niet thuis kunnen wonen.
Afhankelijk van de hulpvraag bieden wij een tijdelijke woonplek waarin wij het belang van het kind centraal stellen.
 
OBSERVATIE
Analyse en stimulatie

Bij Gezinshuis Uniekids kunnen kinderen terecht waarbij het onduidelijk is wat er aan de hand is en/of waar het perspectief ligt. In de periode van plaatsing gaan zij zelf actief met het kind aan de slag om zijn/haar ontwikkeling te stimuleren.
Uniekids werkt samen met professionele hulpverleners waardoor gewenste onderzoeken vaak snel kunnen worden gestart.

TIME OUT
Crisisplaatsing

Wanneer er in een gezin een situatie ontstaat waar de nood hoog is en er direct iets moet veranderen, kan een plaatsing ergens anders soms een goede tijdelijke oplossing zijn. Dit kan in de vorm van een time out of crisisplaatsing. Doel is dan tijdelijk een plek bieden om van daaruit tot een goede oplossing te komen. Natuurlijk denkt Uniekids mee over wat een goede volgende stap is in het belang van het kind. Een crisisplaatsing duurt maximaal 6 weken.

WONEN
Terug naar huis…of niet

Als een kind (tijdelijk) niet huis kan wonen is dat emotioneel voor iedereen. Vaak zijn relaties uit balans en/of verstoord geraakt door de stressvolle periode die vooraf ging aan de uithuisplaatsing. Samen met het kind en de ouders onderzoekt Uniekids of er mogelijkheden zijn voor herstel. Uniekids werkt hiervoor samen met een gedragswetenschapper. Deze kan indien nodig of gewenst ook een onderzoek starten naar de mogelijkheden van terugkeer naar huis of meedenken met het vinden van een passende en perspectief biedende plek in  bijvoorbeeld het netwerk van het kind of in een ander gezinshuis.

Uniekids vindt het belangrijk om ouders zoveel als mogelijk te betrekken in het proces.
Het uitgangspunt is hierin wel altijd dat het belang van het kind centraal staat.