Kennemerstraatweg 82, 1815 LC Alkmaar
06 531 98 119 ingrid@uniekids.nl

Bewust leren leren

De hele dag gebruiken wij ons hoofd voor het opnemen, verwerken, opslaan en opnieuw gebruiken van
informatie. Alles wat wij zien, horen, voelen, ruiken en proeven, wordt in ons hoofd verwerkt en opgeslagen.
Iedereen doet dat op zijn eigen, unieke manier. Deze eigen manier van informatie opnemen en verwerken
ontstaat vaak al op jonge leeftijd. We noemen dit een interne strategie.
Ook voor leren wordt een strategie bedacht. Deze strategie is individueel en persoonsgebonden.
Wanneer de leerstrategie niet goed werkt, of basisinformatie niet goed is opgeslagen,
kan het handig zijn een nieuwe strategie te bedenken.

Waar bewaar jij je informatie?

Door het stellen van open vragen, wordt de persoon zich bewust van zijn eigen strategie en
kan deze strategie, door de persoon zelf, veranderd worden.
De verkeerde informatie gaat eruit om plaats te maken voor de juiste informatie.
Dit gebeurt vaak op een originele, beeldende manier. Zo maakt de een, een kastje waar de nieuwe
informatie wordt opgeborgen, de ander een computer en wordt bijvoorbeeld een vuurtje gestookt om
foute informatie te verbranden.
Deze methode is heel geschikt bijvoorbeeld bij dyslexie en dyscalcullie.
Als de basis, nu beter en handiger, voor die persoon, wordt opgeslagen zal lezen en schrijven,
makkelijker worden.

Je zelfvertrouwen groeit, doordat je nu weet waar je alles bewaard en hoe je je informatie weer terug kunt
halen om te gebruiken. Je krijgt als het ware de controle terug over je hoofd en kunt je beter concentreren.

Bij de jongere kinderen (tot ongeveer 12 jaar) kunnen de ouders aanwezig zijn bij de sessies, graag zelfs!
Door te zien en te horen wat bij hun kind speelt, te weten wat hij of zij heeft bedacht, kunnen zij hier
thuis op in spelen. Op deze manier kan de nieuw bedachte strategie strategie van hun kind sneller integreren.
Zodat de nieuwe leer methode meer en meer eigen wordt en sneller een onbewust proces zal zijn.

Bij sociaal emotionele problemen

Angsten zijn ook eigen strategieën. Het is een persoonlijke beleving in het nu van iets wat ooit is geweest of
een al bedachte toekomst situatie.

Hoe werkt een angst?

Je denkt aan iets (verleden of toekomst) en de strategie wordt in gang gezet.
Het kan een plaatje zijn, een geluid, een gevoel en/of een gedachte.
Door die eerste stap te veranderen verandert de strategie en zal de angst voorgoed verdwijnen.

De coaching is effectief en kortdurend, gemiddeld zijn er drie sessies nodig om blijvende resultaten te behalen.

 

Cursus Leren Leren

Vind je kind het lastig om thuis huiswerk te maken of te leren?

Besteed je kind veel tijd aan huiswerk en levert het niet het gewenste resultaat op?

Heeft je kind (een vermoeden van) dyslexie of dyscalcullie?

Kun je wel tips en handvatten gebruiken om je kind op zijn of haar unieke wijze te helpen en begeleiden?

In vier avonden van 19.30 uur tot 22.00 uur, word je je (meer) bewust van je eigen leer patronen en die van je kind.
Daardoor kun je makkelijker aansluiten bij de beleving en leerstrategie van je kind en kunnen er betere resultaten behaald
worden met minder energie.

Voor ouders/verzorgers met kinderen vanaf ongeveer 6 jaar.

Meer informatie? Neem gerust contact op!